Gantian Cuti Rehat – Apa Yang Penjawat Awam Perlu Tahu

Gantian Cuti Rehat (GCR) adalah Award wang tunai yang diberi kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang tidak berpeluang menghabiskan cuti rehat disebabkan kepentingan perkhidmatan.

GCR telah berkuatkuasa mulai 1 Januari 1974 melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1/1974 dan hanya diberi kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang bersara pada atau selepas 1 Januari 1974.

Gantian Cuti Rehat

Award Gantian Cuti Rehat hanya diberikan kepada Anggota Tetap (termasuk pegawai dalam tempoh percubaan) dan Anggota Sementara dalam Perkhidmatan Awam.

Soal Jawab Berkaitan Gantian Cuti Rehat

GCR

Soalan:

Bagi tujuan pengiraan GCR pegawai yang akan bersara, adakah masih menggunakan formula mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003, perenggan 6 iaitu sehingga 31 Disember 2002 cuti rehat yang boleh diambil kira untuk GCR setakat 90 hari sahaja, 120 hari mulai 1 Ogos 2003 dan 150 hari mulai 1 Januari 2009 (Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2008).

Jawapan:

Ya, dalam tujuan pengiraan GCR, formula pengumpulan GCR diambil kira terhad setakat 90 hari sehingga 31 Disember 2002 mengikut PP Bil.4 Tahun 1993 dan tahun berikutnya boleh mula mengumpul lebih dari jumlah itu sehingga 31 Disember 2008 diambil kira terhad pengumpulan GCR sebanyak 120 hari mengikut PP Bil.7 Tahun 2003. Selepas itu pegawai boleh mengumpul GCR sehingga 150 hari mengikut PP Bil.18 Tahun 2008.

Soalan:

Menurut penjelasan daripada seorang pegawai di jabatan saya, baki cuti rehat yang dikumpul melebihi 90 hari dan 120 hari untuk tujuan GCR pada tahun-tahun berkenaan boleh diambil kira sebagai cuti rehat dan cuti rehat khas. Sehubungan dengan itu, mohon penjelasan tuan, adakah cuti rehat yang dikumpul untuk GCR dan melebihi 90 hari pada tahun 2002 dan baki cuti melebih 120 hari tersebut boleh juga diambil kira sebagai cuti rehat dan cuti rehat khas mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017.

Jawapan:

Tidak boleh kerana pengumpulan GCR melebihi kadar 90 hari pada tahun 2002 dan 120 hari pada tahun 2008 tidak boleh diambil kira untuk kegunaan kemudahan SPP Bil.2 Tahun 2017. Pohon pihak jabatan puan memahami dengan lebih lanjut dan tarikh kuatkuasa surat pekeliling berkenaan.

Soalan:

Seandainya dalam tempoh perkhidmatan pegawai, terdapat tahun di mana pegawai telah terlebih mengambil cuti rehat (contohnya terlebih 6 hari) dan daripada semakan yang dibuat tiada tindakan bayaran balik emolumen dibuat pada tahun berkenaan. Mohon pandangan tuan, adakah tempoh terlebih cuti rehat yang diambil pada tahun tersebut boleh ditolak daripada GCR yang dikumpul (150 hari) atau boleh ditolak daripada GCR melebihi 150 hari yang boleh digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan pegawai (Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017)

Jawapan:

Sekiranya pegawai didapati terlebih ambil cuti rehat pada tahun-tahun sebelumnya, pihak jabatan puan perlu menolak dari jumlah pengumpulan GCR pada tahun tersebut dan selepas itu baru menghadkan pengumpulan GCR kepada kadar 90 hari pada tahun 2002 dan 120 hari pada tahun 2008. Sebelum pegawai layak menggunakan kemudahan dalam SPP Bil.2 Tahun 2017 tersebut, penyemakan samada sekiranya pegawai terlebih ambil cuti itu perlu dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengiraan GCR seperti dalam SPP tersebut dan jika didapati pengumpulan GCR pegawai melebihi kadar 150 hari maka boleh menggunakan kemudahan dalam SPP tersebut. Sekiranya tidak melebihi 150 hari pengumpulan GCR pada tahun persaraannya maka pegawai tidak layak menggunakan kemudahan SPP tersebut.

Sumber: Facebook Tuan Yen SK

Formula Pengiraan Award Gantian Cuti Rehat

Pemberian Award Wang tunai gantian cuti rehat adalah berdasarkan 1/30 daripada gaji akhir diterima, tertakluk maksimum 150 hari.

Kiraan GCR

Gaji akhir diterima adalah meliputi gaji pokok hakiki dan Imbuhan Tetap mengikut gred dan kumpulan perkhidmatan pegawai tersebut.

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) adalah bertanggungjawab meluluskan ‘Award’ Gantian Cuti Rehat ini.

Semasa meluluskan pembayaran award Gantian Cuti Rehat, JPA berhak untuk menyemak dan memperbetulkan apa-apa kesilapan terhadap butiran jika ada, di dalam kenyataan cuti dan rekod perkhidmatan anggota berkenaan.

Semoga perkongsian ini dapat memberi sedikit info dan manfaat kepada penjawat awam.

4 thoughts on “Gantian Cuti Rehat – Apa Yang Penjawat Awam Perlu Tahu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CommentLuv badge