Month: December 2020

Rayuan Geran Khas Prihatin 2.0 Mulai 7 Disember 2020

Geran Khas Prihatin (GKP) merupakan bantuan kewangan secara one-off berjumlah RM3,000 kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) mikro yang berkelayakan. Bantuan ini bermatlamat meningkatkan produktiviti pengeluaran dan perkhidmatan demi kelangsungan PKS mikro. Setakat ini, hampir 850,000 PKS mikro telah menerima GKP dan GKP 2.0,dengan jumlah bantuan kewangan keseluruhan sebanyak RM2.55…